PIMsystem är lösningen på många e-handlares problem.

Det är produktinnehåll som driver e-handel. Allt från produktspecifikationer, bilder, kataloger och beskrivningar. Idag förväntar sig konsekventa och korrekta uppgifter om de ska köpa av dig. Om din produktinformation kommer från flera distributionskanaler eller system är chansen låg att all information kommer vara korrekt vid en och samma tidpunkt – om du inte använder produktinformationshantering eller PIMsystem. En PIMsystem hjälper till att samla all information kring en produkt för att sedan fungera som en enda källa till för allt ditt produktinnehåll.

Om du planerar att tävla med de stora stora e-handelsaktörerna bör du se till att du har all data på rätt plats.

Många gånger sätter B2B-företag ihop sin e-handel med olika verktyg och system. Men ju fler system du har ju dyrare och krångligare blir det att få dem att kommunicera med varandra. Troligtvis så blir det också sämre slutresultat. Sedan finns det företag som helt enkelt kopplar en handelsplattform på sitt befintliga affärssystem för att sälja online. De upptäcker snabbt att deras affärssystem inte kan hantera all in- och utdata på ett tillfredställande sätt och resultatet blir inkonsekvent data och ineffektivitet. Den enda lösningen är att ha ett dedikerat PIMsystem på plats. Det är hjärnan i din verksamhet som möjliggör konsekvent delning och hantering av dina data.

• En PIM-lösning är det bästa sättet att ge tillförlitlighet i varje steg av köpprocessen.

• Etablerar och hyser produktdata och innehåll för att tillhandahålla en enda källa sann källa.

• Delar tillförlitliga data med företagets alla andra system och marknadskanaler.

• Sparar tid och resurser på grund av automatiserade processer, valideringar och konverteringar.

Många e-handelsplattformar har inbyggt PIM

  • Vendre PIM: Utvecklat för Vendres plattform, med sömlös integration och optimerade funktioner.
  • Norce PIM: Integrerat med Norces plattform, anpassat för specifika branschbehov.