En historia om emballage.

Mycket tidigt konsumerades mat där den hittades. Familjer och byar var självförsörjande, tillverkade och fångade vad de använde. När det behövdes containrar eller emballage gav naturen oss kalebasser, snäckor och löv att använda. Senare tillverkades behållare av naturliga material, såsom ihåliga stockar, vävt gräs och djurorgan.

Tyger fick vi från att fläta eller väva ihop olika slags fiber. Dessa tyger gjordes till plagg men användes också till emballage. Med vävprocessen gjordes gräs och senare vass till korgar för att lagra matöverskott. Vissa livsmedel kunde sedan sparas till framtida måltider och mindre tid behövdes för att söka och samla mat.

När malmer och föreningar upptäcktes utvecklades metaller och keramik, vilket ledde till andra typer av emballage. 

PAPPER OCH PAPPERSPRODUKTER
Papper kan vara den äldsta formen av vad som idag kallas “flexibla emballage“. Ark av behandlad mullbärsbark användes av kineserna för att slå in mat så tidigt som under det första eller andra århundradet f.Kr. Under de följande 1 500 åren förfinades papperstillverkningstekniken och spred sig till Mellanöstern, sedan Europa och slutligen till Storbritannien, 1300-talet.

Men dessa första papper skilde sig något från de som används idag. Tidigt papper gjordes av linfibrer och senare gamla linnetrasor. Det var inte förrän 1867 som papper från trämassa utvecklades.

Även om kommersiella papperspåsar först tillverkades i Bristol, England, 1844, uppfann Francis Wolle påsmaskinen 1852 i USA. Ytterligare framsteg under 1870-talet inkluderade limmade papperssäckar och kildesignen. Efter sekelskiftet (1905) uppfanns maskineriet för att automatiskt producera in-line tryckta papperspåsar.

Med utvecklingen av den limmade papperssäcken kunde de dyrare bomullsmjölsäckarna ersättas. Men en kraftigare papperssäck med flera väggar för större kvantiteter kunde inte ersätta tyg förrän 1925 när ett sätt att sy ändarna äntligen uppfanns.

Den första kommersiella kartongen tillverkades i England 1817, mer än 200 år efter att kineserna uppfann kartongen. Wellpapper dök upp på 1850-talet; omkring 1900 började fraktkartonger av belagd wellpapp att ersätta egentillverkade trälådor och lådor som användes för handel.